Kjemikalieveileder for importører

Kjemikalieregelverket er komplekst og det er mye regler og plikter å forholde seg til. Vi har derfor laget denne veilederen med flytskjemaer for å gjøre det lettere for virksomheten å få oversikt over pliktene sine når det gjelder disse kjemikalieregelverkene:
  • REACH
  • CLP
  • Produktforskriften
  • Leketøyforskriften

Hvor starter jeg?

Det første du må gjøre er å sjekke om ditt stoff/stoffblanding/produkt er omfattet av REACH og CLP.

For å finne ut hvilke plikter du har må du vite om du har et stoff, en stoffblanding eller et produkt. Når du har funnet ut om du har et stoff /en stoffblanding, eller et produkt kan du bruke en av de to flytskjemaene nedenfor for å få en oversikt over hvilke plikter du har.

Trinn-for trinn gjennom regelverkene for importører av kjemikalier til Norge

Trinn-for-trinn gjennom regelverkene for importører av produkter til Norge

Begrepene er definert i regelverket:

Stoff: et kjemisk grunnstoff og dets forbindelser, i naturlig tilstand eller framkommet ved en framstillingsprosess, herunder ethvert tilsetningsstoff som er nødvendig for å bevare stoffets stabilitet samt enhver urenhet som følger av prosessen som benyttes, men med unntak av ethvert løsemiddel som kan utskilles uten å påvirke stoffets stabilitet eller endre dets sammensetning
Eksempler på stoffer: eddiksyre, natriumhydroksid (lut), formaldehyd

Stoffblanding: en blanding eller løsning som består av to eller flere stoffer
Eksempler på stoffblandinger: maling, lakk, lim, vaskemidler, bilpolish, skismøring, fargestifter

Produkt: en gjenstand som i produksjonen gis en spesiell form, overflate eller utforming som i større grad enn dens kjemiske sammensetning bestemmer dens funksjon (engelsk: article)
Eksempler på produkter: klær, møbler, mobiltelefoner, ski, sykler

I noen tilfeller kan det være vanskelig å avgjøre om man har et produkt eller en stoffblanding. Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) har laget en veileder for dette, Guidance for articles.

Du er ansvarlig

Du er ansvarlig for å overholde kravene i regelverket og holde deg løpende oppdatert om regelverksendringer. For de fleste kjemikalier finnes det ingen godkjenningsordning for verken merkeetikett, emballasje eller sikkerhetsdatablad.

Tilsyn

Myndighetene kontrollerer at virksomhetene følger regelverket. Du kan bli straffet dersom du ikke overholder regelverket.

Tema

Kategori

Relaterte lenker