Substitusjonsveileder

Substitusjonsplikten er lovfestet og pålegger alle virksomheter, både i offentlig og privat sektor som bruker produkter med helse- og miljøfarlige kjemikalier, å skifte til mindre farlige alternativer. Plikten gjelder likevel ikke dersom det påfører virksomheten urimelige kostnader eller ulemper.

Det er viktig å identifisere de stoffene som har de farligste egenskapene og begynne med å erstatte disse. Mange av disse er forbudt eller strengt regulert, men det finnes fortsatt gjenværende bruksområder for enkelte av dem. Miljødirektoratet har fokus på de stoffene som står på miljømyndighetenes liste over prioriterte miljøgifter. De europeiske kjemikaliemyndighetene (ECHA) har opprettet en kandidatliste over særlig farlige stoffer som det er mulig vil trenge godkjenning for å kunne omsettes og brukes.

Tema

Kategori

Relaterte lenker