Tips

 
Hvor fant dette sted?
Informasjon om deg
Miljødirektoratet sikrer deg anonymitet.
Vil du vite mer om hvordan Miljødirektoratet beskytter dine personopplysninger? Se infoboksen.
For å kunne følge opp forholdet ber vi om ditt navn og kontaktinformasjon.
Ønsker du e-postkvittering for at tipset er mottatt?
For å kunne følge opp et tips kan det i noen tilfeller være nødvendig å bruke informasjon som kan avsløre hvem tipser er. For eksempel hvis det bare er én eller få personer som kan ha gitt oss opplysningene.
Tipsers identitet vil kun komme frem dersom det er helt nødvendig for at Miljødirektoratet skal kunne følge opp saken.
Ønsker du fortsatt å være anonym

Vedlegg
Kanskje ikke mulig med denne skjematypen