Klimakvotesystemet setter et tak for hvor mye CO2 bedriftene kan slippe ut. Illustrasjon hentet fra animasjonsfilm om klimakvotesystemet.

Klimakvoter

Norge er tilsluttet EUs kvotesystem. Dette innebærer at EUs kvotehandelsdirektiv med tilhørende bestemmelser gjelder for norske kvotepliktige virksomheter på lik linje med EUs kvotepliktige virksomheter. Miljødirektoratet er myndighet for kvotesystemet i Norge. Omlag femti prosent av Norges klimagassutslipp er nå omfattet av kvotesystemet, som dekker både landbasert industri, petroleumsvirksomhet og luftfart. Miljødirektoratet har ansvar for tillatelser til kvotepliktige utslipp av klimagasser, måling og rapportering av utslipp, tildeling av kvoter og oppgjør av kvoteplikt. Kvotepliktige virksomheter må hvert år innlevere like mange klimakvoter som de har sluppet ut tonn CO2-ekvivalenter.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker