Veitrafikk bidrar mest til høye konsentrasjoner av svevestøv og nitrogendioksid (NO2). Foto Bård Øyvind Bredesen / Naturarkivet

Luft

Miljøvernmyndighetene har et mål om at lokal luftforurensning skal reduseres, slik at menneskenes helse og trivsel ivaretas. Norge har også satt nasjonale mål for langtransport forurensning basert på internasjonale forpliktelser. Det gjelder komponenter som bidrar til forsuring, eutrofiering og bakkenært ozon.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker