Miljødirektoratet har ansvar for å identifisere og bidra til å førebyggje og løyse miljøproblem i samarbeid med andre offentlege etatar. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

For offentleg sektor

Miljødirektoratet har ansvar for å identifisere og bidra til å førebyggje og løyse miljøproblem og sørgje for at lover og målsetjingar Stortinget har vedteke, vert følgde opp i praksis i samarbeid med andre statlege etatar, fylkesmenn, fylkeskommunar og kommunar.

Tjenester og verktøy