Sopp i naturbeitemarker i Norge

Utredningen gir en oversikt over de soppgruppene (beitemarkssopp) som er sterkest knyttet til naturenger og naturbeitemarker, dvs slåtte- og beitemarker lite påvirket av jordbearbeiding og gjødsling.

Rapporten bygger særlig på litteratur og forfatterens egne undersøkelser. Soppfloraen i kulturlandskapet generelt blir kort beskrevet.

Sopp i naturbeitemarker i Norge del 2 (6160 kb, pdf-fil)


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
DN-utredning 6-1997
Språk:
NB

Publisert:
31.12.1997 00:00:00
Omfang:
112 sider
ISBN:

ISBN 82-7072-256-1
ISSN 0804-1504


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Relaterte lenker