Overvåking av referanseelver 2017 - Vedleggsrapport for kvalitetselement fisk

Overvåkning i referanseelver er en del av norske myndigheters basisovervåkning for miljøtilstand i elver. Hensikten med programmet er å dokumentere kjemisk og økologisk tilstand, og å bidra til å klassifisere elver i tråd med vanndirektivet. Denne rapporten er et vedlegg til hovedrapporten for overvåkning av referanseelver i 2017 (Moe mfl. 2018), og sammenstiller informasjon for kvalitetselement fisk i de undersøkte vannforekomstene.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1019
Språk:
NB

Publisert:
24.05.2018 00:00:00
Forfatter:
NIVA, NINA
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
120 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker