Ny beredskapsside for rovvilt

Staten har en omfattende beredskap for situasjoner knyttet til fredet rovvilt. Informasjon og kontaktinfo knyttet til beredskapen er nå samlet på Miljødirektoratets nettsider.

I mange tilfeller har dyreeiere behov for rask oppfølging fra myndighetene i situasjoner knyttet til fredet rovvilt. Miljødirektoratet, Statens naturoppsyn og fylkesmannen har alle beredskapsordninger knyttet til rovvilt. For å gjøre kontakten med myndighetene enklere for beitedyreiere og andre brukere har Miljødirektoratet laget en oversikt over de forskjellige ordningene og kontaktinfo til riktig instans.

– Vi har høy beredskap for å besvare og følge opp henvendelser om rovvilt hele året, for å sikre en god oppfølging i ulike situasjoner. Vi håper en samlet beredskapsside vil gjøre det enklere for brukerne å finne raskt fram til riktig instans for sitt tilfelle, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Forsøker å identifisere genetisk viktige ulver

Den genetiske situasjonen for ulv i Skandinavia er utfordrende på grunn av innavl. For at ulvebestanden skal være levedyktig på lang sikt, er det estimert at det trengs en innvandrende ulv minimum hvert 5 år. Sverige og Norge har en avtale om å forsøke å skjerme genetisk viktige individer og deres første generasjons avkom fra felling. I forbindelse med dette har Klima- og miljødepartementet bedt Miljødirektoratet om å ha en særlig beredskap for å forsøke å identifisere ulveindividers genetiske status før det fattes vedtak om skadefelling av ulv så fremt det er mulig.

– Miljøforvaltningen vil bistå for å forsøke avklare den genetisk status på streifdyr av ulv. Fylkesmenn skal vurdere mulighetene for alternative tiltak og for å få samlet prøver som skal DNA-analyseres før beslutning om skadefelling. Rovdata vil ha beredskap for gjennomføring av hasteanalyser av DNA-prøver, sier Vangen.

Hvem som har myndigheten og ansvar vil også variere noe gjennom året. Dette er beskrevet på den nye beredskapssiden.

Gå til beredskapssiden

Kontakt

Miljødirektoratets vakttelefonen for rovvilt: 977 87 000

Tema