Hvordan styre utslippene?

Tid for seminaret: 12. juni klokken 10.00 til 15.00
Sted: Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, 0661 Oslo, Norway. Rom Østmarka
Arrangører: Bjerknessenteret, ICOS Norway, Miljødirektoratet

Hvordan vet vi hvor mye klimagasser som faktisk slippes ut?

Hvordan er vi sikre på at klimatiltak fører til utslippskutt?

Svaret er kunnskap gjennom observasjoner. Dette er utgangspunktet for forskningsinfrastrukturen ICOS – International Carbon Observatory System.

Miljødirektoratet og ICOS Norway inviterer til et samarbeidsmøte mellom forskningen og forvaltningen om kunnskapsarbeid og kunnskapsbehov.

Målet er å gjøre forskere og forvaltning bedre i stand til å samarbeide om å benytte kunnskapen som produseres i målenettverket til ICOS for å verifisere de norske så vel som de internasjonale klimagassutslippene.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Klikk på følgende lenke for å melde deg på.

Begrenset antall plasser og først til møllaprinsippet gjelder.

Innledere

Miljødirektoratet:

-Audun Rosland, avdelingsdirektør i klimaavdelingen

-Elin Økstad, seksjonsleder i seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser


Forskningsrådet:

-Jon Børre Ørbæk, spesialrådgiver, avdeling for klima og polar

ICOS:

-Alex Vermeulen, direktør, ICOS Carbon Portal

-Cathrine Lund Myhre, seniorforsker NILU

-Are Olsen, professor Bjerknessenteret for klimaforskning og Universitetet i Bergen

-Andreas Stohl, seniorforsker NILU

Vi inviterer også interesserte deltakere til å presentere egne brukerperspektiv knyttet til klimagassutslipp. Dette kan gjøres i forbindelse med påmelding. Mer detaljert program kommer snart.

Tema