Høringer

Her finner du høringssaker fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.